Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o. wytwarza swoje produkty w przeważajacej części ze 100% makulatury. Stosowane w produkcji ręczników i papieru toaletowego surowce jak i materiały, podlegaja ścisłej selekcji i dobierane są w oparciu o szczegółowe i przyjazne dla środowiska kryteria. Powstające podczas procesu produkcyjnego odpady, np. ścinki papierowe poddawane są u nas recyclingowi, woda produkcyjna jest regenerowana i ponownie wprowadzona do obiegu. Odpady, których nie możemy przetworzyć ponownie u siebie, powierzamy specjalistycznym firmom.

Poprzez ciągłą modernizację naszej Fabryki, stosowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w odniesieniu do samego produktu jak również w zakresie technicznym, wywiązujemy się z odpowiedzialności wobec naszego środowiska.

W ten oto sposób przyczyniamy się w sposób istotny do ochrony naturalnych zasobów drewna i wody, jak również utrzymania równowagi ekologicznej, m.in. poprzez wykorzystanie makulatury.